Cancelation the current edition of VFF (English/Slovak statement of organizers)


After eight years of the Visegrad Film Forum and facing various challenges that are mainly related to making our guests and visitors satisfied, it’s about time we have to make a tough decision. Based on the current situation in Europe and Bratislava a.k.a. the spread of the COVID-19 virus, we’ve decided to cancel the current edition of our event, which was to be held on March 10-14. We will let you know whether we will cancel VFF completely or just put it off to a later time.

We’re sure that the situation with the spread of the virus is well handled in Bratislava and Slovakia and that’s why there is no reason for panic. To this very date, only 5 positive cases have been confirmed. However, this is precisely THE situation, in which we must take better measures to avoid the spread of infection. We are now monitoring the situation and we respect the recommendations of the City of Bratislava (as well as the instructions of several city districts) to put off or cancel events with a large number of visitors. Although our event is a small one, it still gathers people from more than 10 countries at one place during a whole week, which we see as not the best way to help to stop the virus from spreading at this time. It is likely that if you practice good rules of hygiene, you can prevent the infection, but we don’t want to take the risk...  

In the following days or weeks, we will keep you informed and tell you more about how we decide to continue. We will contact all those who have already purchased accreditation about our further steps individually.  

We apologize to all participants, partners, guests, but we believe you will understand our decision.  

If you have any questions, please contact us at infovff@gmail.com.  

Best wishes,

Organizational team of VFF


Po ôsmich rokoch organizácie Visegrad Film Fóra a rôznych výziev spojených s tým, aby boli naši hostia a návštevníci spokojní, nastal čas urobiť to najťažšie rozhodnutie. Na základe aktuálnej situácie v Európe a v Bratislave spojenej s rozšírením vírusu COVID-19 sme museli pristúpiť k rozhodnutiu zrušiť aktuálny ročník v dátumoch 10. – 14. marec. O tom, či pôjde o kompletné zrušenie alebo o presunutie, vás budeme informovať neskôr.

Veríme, že situácia so šírením vírusu je v Bratislave a na Slovensku veľmi dobre zvládnutá, a nie je dôvod na paniku. K dnešnému dňu (8.3.2020) je potvrdených iba 5 pozitívnych prípadov. Avšak v tejto chvíli podľa nás treba dbať na prevenciu. Sledujeme aktuálnu situáciu a rešpektujeme odporúčania mesta Bratislavy (a tiež viacerých mestských častí) na odloženie alebo zrušenie podujatí s hromadným výskytom návštevníkov. Aj keď je naše podujatie veľmi malé, stále prináša na jeden týždeň na jedno miesto ľudí z viac ako 10 krajín sveta, čo podľa nás nie je v tomto období najideálnejšou aktivitou na zastavenie šírenia vírusu. S najväčšou pravdepodobnosťou by sa pri dodržiavaní správnych hygienických zásad nikomu nič nestalo, ale nechceme riskovať.

V nasledujúcich dňoch alebo týždňoch vám prinesieme viac informácií o tom, ako budeme riešiť prípadný posun podujatia alebo inú alternatívu. Všetkých tých, ktorí si zakúpili akreditácie, budeme individuálne informovať o ďalšom postupe.

Veľmi sa ospravedlňujeme všetkým účastníkom, partnerom, hosťom, ale veríme, že pochopíte naše rozhodnutie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte na infovff@gmail.com.  

S pozdravom,

Organizačný tím VFF